Kemikalier i leksaker

Standarden EN 71-3 "Safety of toys - Part 3 Migration of certain elements" är en metod för provning av vissa element som kan utlakas från ytskiktet på en leksak.

EN 71-3:2013 innehåller krav på utlakning av 19 olika element, bland annat sexvärt krom, Cr(VI), och tennorganiska föreningar.

 

Den nya utgåvan är en följd av att kraven på kemiska ämnen utökades i Leksaksdirektivet [2009/48/EG] från 2013.

 

Det nya Leksaksdirektivet innebär krav på följande kemiska ämnen:

- utlakning av 19 olika element

- allmänt förbud mot ämnen som är cancerframkallande, mutagena
eller reproduktionstoxiska

- förbud mot 55 utpekade doftämnen med allergiframkallande egenskaper

- informationsplikt beträffande 11 utpekade doftämnen med allergiframkallande egenskaper

 

För vissa ämnen, som t ex ftalater gäller dock sedan tidigare särskilda krav enligt den övergripande kemikalielagstiftningen Reach.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Karin Engelhart

Tel: 010-516 52 83

Richard Sott

Tel: 010-516 57 89

Marie Dahlgren

Tel: 010-516 54 26

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.