Leksakers elektriska egenskaper

Leksakshelikopter elektrisk leksakStandarden EN 62115 "Electric toys - Safety" är en omfattande metodsamling för provning och bedömning av leksakers elektriska säkerhet. Leksaker får bl a inte orsaka risk för elchock, brännskada eller brandfara.Elektriska leksaker får inte heller generera elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält eller annan strålning i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att leksaken ska fungera.

Leksaker får inte vara konstruerade så att lasrar, lysdioder (LED-lampor) eller liknande komponenter kan ge skador på ögon eller hud.

Många typer av elektriska leksaker ska vara försedda med varningsmärkning eller säkerhetsinstruktioner.

Produktsäkerhet elektronik

Sektionen för produktsäkerhet arbetar huvudsakligen med olika slag av provning och utvärdering av system, utrustningar, apparater och komponenter.Läs mer...

Elsäkerhet

Vi erbjuder våra kunder ett effektivt stöd inom elsäkerhetsprovning och rådgivning under samtliga skeden av produktutvecklingen. Läs mer...

CE-märkning

Beskrivning av CE-märkning och vad RISE kan erbjuda.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Leksaker

Kontaktpersoner

Henrik Andersson

Tel: 010-516 55 74

Anders Nilsson

Tel: 010-516 54 36

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.