Leksakers mekaniska och fysikaliska egenskaper

Standarden EN 71-1 "Safety of toys - Part 1: "Mechanical and physical properties" är en omfattande metodsamling för provning och bedömning av leksakers hållfasthet och utformning. Leksaker, deras smådelar och förpackningar får bl a inte orsaka risk för kvävning, strypning, klämskada, skärskada, brännskada eller annan kroppsskada. Särskilda krav gäller dessutom för bl a:

- leksaker som är avsedda för barn under tre år

- leksaker som innehåller magneter

- leksaker med rörliga delar

- vattenleksaker

- lekfordon

Många typer av leksaker skall vara försedda med varningsmärkning eller säkerhetsinstruktioner.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Karin Engelhart

Tel: 010-516 52 83

Marie Dahlgren

Tel: 010-516 54 26

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.