Leksaker som avger ljud

Standarden EN 71-1 "Safety of toys - Part 1: "Mechanical and physical properties" innehåller krav på att leksaker inte skall avge ljudnivåer som kan skada hörseln. Kraven är utformade som maximalvärden, både för impulsljud och mer varaktiga ljud.Kraven omfattar främst leksaker som hålls nära kroppen såsom t ex skallror, musikinstrument samt leksaksvapen och liknande.

Leksaker som är avsedda för att avge ljud skall vara försedda med varningsmärkning eller säkerhetsinstruktioner.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Joachim Stadig

Tel: 010-516 54 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.