Rök, brandgaser och gasformiga ämnen

Kemi och Materialteknik har erfarenhet och instrumentering för att bestämma identitet och halt av komponenter i t ex rökgaser från bränder.

 

Tekniken kan också användas för att bestämma hur halter varierar med tid för t ex släckmedel i släckförsök. Utrustningen är flyttbar och kan således också användas i fältförsök.
För gasformiga lågmolekylära ämnen görs tidsupplösta mätningar med FTIR. Instrument för specifika ämnen så som Nox, CO och CO2 används också. För oförbrända kolväten (THC) används flamjoniseringsdetektor. Dessa tidsupplösta mätningar kan också kompletteras med provtagning på absorbenter med efterföljand analys.

 

 

Kemisk analys av luftburna ämnen, gaser och emissioner

Emissioner och gaser är en ofrånkomlig del av många tillverkningsprocesser. Vissa material kan dessutom avge kemiska ämnen eller lukt även när de nått konsument eller annan slutanvändare. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Lars Rosell

Tel: 010-516 52 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.