Vibrationsmätningar i byggnadskonstruktioner

SP Trä kan utföra undersökningar av vibrationsegenskaper för olika byggnadsdelar både i laboratorium och i fält.

 

 

Undersökningens omfattning anpassas till behovet, från en enkel mätning av mobilitet i en punkt till en mer omfattande analys av hela konstruktionens vibrationsegenskaper.

 

Vibrationer i byggnader
Lätta träkonstruktioner kan vara känsliga för påverkan av rörliga laster, vilket kan leda till förnimmbara vibrationer i konstruktionen. Bjälklaget är en sådan konstruktionsdel som på grund av belastning av personer som går, hoppar eller springer kan ge upphov till vibrationer som känns i kroppen, uppfattas med hörseln eller synen t.ex. klirr i vitrinskåp.


SP Trä kan utföra undersökningar av vibrationsegenskaper för olika byggnadsdelar, t.ex. bjälklag och väggar, både i fält och i laboratorium.

En bedömning av ett bjälklags vibrationsegenskaper kan göras för att verifiera egenskaper som t.ex. lägsta egenfrekvens, dämpning och impulshastighetsrespons.

Undersökningar för att jämföra prestanda före och efter en åtgärd i konstruktionen kan utföras t.ex. för att stödja förbättrings- och utvecklingsarbete.

Undersökningens omfattning anpassas till behovet, från en enkel mätning av dynamisk flexibilitet i en punkt till en komplett modalanalys av konstruktionen.

Analys av mätdata ger resultat som resonansfrekvenser, dämpning, modformer och modtäthet. 

 

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Kirsi Jarnerö

Tel: 010-516 62 49

Jörgen Olsson

Tel: 010-516 62 17

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.