Träkonstruktioner och brand

Träkonstruktioner brinner och förkolnar på ett förutsägbart sätt. Deras brandmotstånd kan därför beräknas, ett kostnadseffektivt sätt att uppfylla byggnormernas krav.

 

  

 

 

 

 

SP Trä har lång erfarenhet inom området och erbjuder sina kunskaper för att utveckla och utvärdera träkonstruktioner.

 

Brandegenskaper hos träkonstruktioner
Trä brinner och förkolas, men under kolskiktet finns vanligt trä som behåller bärförmågan. Olika beklädnader och isolering påverkar förkolningshastigheten. Brandmotståndet kan beräknas både enligt Eurokod 5 och nya metoder som utvecklats av SP Trä.

 

SP Trä erbjuder
 Utveckling av modeller för träkonstruktioners brandmotstånd med olika material och kombinationer
 Ackrediterade brandprovningar i modellugn av nya konstruktioner och som förberedelse för fullskalig brandprovning
 Beräkning av bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand enligt Eurocode eller avancerade metoder.
 Temperatursimuleringar och mekanisk analys för komplexa konstruktioner
 Beräkningar med egenutvecklat datorprogram - SPFit - mjukvara för att beräkna träkonstruktioners brandmotstånd. Erbjudes även med kurs.

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Alar Just

Tel: 010-516 62 42

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.