Trähus

TrähusRISE utför kontroller och provningar mot trähusindustrin.

Som tillverkare av trähus och trähuskomponenter kan du certifiera dig mot SPs certifieringsregel gällande trähus. Du kan också prova dina konstruktioner hos oss.

Certifiering

Vi är ett ackrediterat kontroll- och certifieringsorgan för trähus.

SPs certifieringsregel

Kontrollen enligt SPs certifieringsregel, gällande trähus, inriktar sig på att projektering och tillverkning av husen uppfyller plan- och bygglagen. Vi kan även utföra en granskning av konstruktionslösningar med avseende på statik-, fukt-, energifrågor m.m. Utöver ovan nämnda kontroller kan en kontroll på byggplatsen läggas till.

CE-märkning

Vi har möjlighet att utfärda certifikat enligt ETAG 007 Timber frame building kits. Avsikten med CE-märkning är att produkten kan säljas i hela Europa. Produkterna måste naturligtvis dimensioneras efter förutsättningarna på byggplatsen.

Utländska certifieringar

Vi utför även kontroller på uppdrag av utländska institut. Har du t.ex. ett tyskt eller norskt certifikat, så kan vi utföra tillverkningskontrollen.

Provning

I våra labblokaler kan vi prova de flesta konstruktioner, från små fästdon till stora vägg- och modulelement. SP är ackrediterat laboratorium enligt standarden EN 17025.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och personcertifiering för trähusbyggare.

Träteknisk utvärdering

Verksamheten syftar till att tillhandahålla tjänster rörande provning, besiktning/certifiering, skadeutredning och temadagar, främst relaterat till trä-, möbel- och byggbranschen.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

Trä

Kontaktpersoner

Robin Andersson

Tel: 010-516 53 25

Sven-Agne Nilsson

Tel: 010-516 52 15

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.