Ackrediterat testlabb för förbränning, fasta bränslen

SP är ackrediterat för ett flertal standarder och många av de provningar vi gör ligger till grund för bland annat CE-märkning och P-märkning. Som ett ackrediterat testlaboratorium kan vi erbjuda provning för utrustning som använder:

  • Fasta bränslen (till exempel ved- och pelletspannor , ved- och pelletskaminer, insatser, spisar )
  • Flytande bränslen (till exempel oljeeldade pannor , fordonsvärmare , etanolspisar)
  • Gasformiga bränslen (till exempel gasol kylskåp , gaseldade grillar)

Se nedan för en komplett lista över standarder för fasta bränslen som SP är ackrediterat för:

 

 Metod Titel Datum Utg.
EN 12809

+A1:2004

+AC:2006
Kökspannor för eldning med fast bränsle - Max effekt 50 kW - Krav och provningsmetoder 2001-06-01

2004-09-01

2006-06-01
 1
EN 12815

+A1:2004

+AC:2006
Köksspisar för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder 2001-06-01

2004-09-01

2006-06-01
 1
EN 13229

+A2:2004

+AC:2006
Öppna spisar och insatser för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder 2001-06-01

2004-09-01

2006-06-01
 1
EN 13240

+A2:2004

+AC:2006 
Braskaminer för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder 2001-06-01

2004-09-01

2006-06-01
 1
 EN 14785 Pelletseldade kaminer - Fordringar och provning  2006-06-19 1
 EN 15250 Eldstäder med långsam värmeavgivning för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder  2007-03-22 1
 EN 303-5 Värmepannor – Del 5: Värmepannor för fasta bränslen, manuellt och automatiskt matade, nominellt avgiven effekt upp till 300 kW – Terminologi, krav, provning och märkning  2012-07-01 1
NS 3058 Del 1-4 Provning av stängda vedeldade kaminer för bestämning av partikelutsläpp samt bestämning av CO, CO2 och PAH  1994-06-01 1
 EN 15270 Pelletsbrännare  2007-03-21 1
SP-metod 2108 Säkerhets-, effektivitets- och utsläpps-provning för P-märkning av pelletsbrännare  2006-12-01 3
SP-metod 2453 Säkerhets-, effektivitets- och utsläpps-provning för P-märkning av pelletskaminer  2000-08-25 3
SP-metod 2666 Provningsmetod för P-märkning av fliseldningsutrustningar  2000-12-04 1
SP-metod 4025 Provningsmetod för P-märkning av spannmålbrännare  2005-12-16 1
 SS 18 71 70 Biobränslen och torv - Bestämning av total fukthalt  1998-02-05 4
 CEN/TS 15883 Teknisk specifikation för mätning av THC, NOx och stoft

- Kapitel 4 ”Measurement of total hydrocarbons (THC)”

- Kapitel 5 “Measurement of nitrogen oxides”

- Annex A “ A.1 Austrian and German particle test methods”
 2009-07-01 1

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.