Aktiva Implantat

Till implantat räknas produkter som förs in i kroppen genom ett kirurgiskt ingrepp och som sedan stannar i kroppen eller befinner sig där längre än 30 dagar. Aktiva implantat har en integrerad kraftkälla och är inte beroende av gravitationsenergi eller energi från människan. Exempel på aktiva implantat är pacemakers, cochlea-implantat, implanterbara defibrillatorer och implanterbara infusionspumpar. SP erbjuder bland annat följande tjänster inom området aktiva implantat:
 • Materialkaraktärisering och kemisk analys
 • Biokompatibilitetsutvärdering
 • Analys av ytor och beläggningar
 • Mekanisk provning
 • Skadeutredningar
 • Nedbrytning och korrosion
 • Vidhäftningstester
 • Vätningsegenskaper
 • Rådgivning kring materialval
 • Regulatorisk rådgivning
 • Kontrollerad frisläppning
 • Lakningstester

Relaterad information

Tjänster

Analystekniker tillämpbara inom medicinteknik

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

Emma Pedersen

Tel: 010-516 54 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.