Luftkvalitet i inomhusmiljöer och luftburna föroreningar

Vi utför provtagning och analys av inomhusluft från bostäder, kontor, daghem, skolor m.fl.

 Här är några av de parametrar vi kan mäta:

  • aldehyder
  • andra flyktiga organiska ämnen (VOC)
  • koldioxid
  • kolmonoxid
  • damm
  • fibrer
  • ozon
  • PCB
  • PAH
  • NOx

Vi utför också emissionsmätningar på källor till föroreningar i inomhusluft såsom mattor, tapeter, möbler och andra byggprodukter. Vi har klimatkammare för emissionsmätningar från produkter så som datorer, luftkonditioneringsutrustning och filter.

Kemisk analys av luftburna ämnen, gaser och emissioner

Emissioner och gaser är en ofrånkomlig del av många tillverkningsprocesser. Vissa material kan dessutom avge kemiska ämnen eller lukt även när de nått konsument eller annan slutanvändare. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Anders Lorén

Tel: 010-516 53 04

Lars Rosell

Tel: 010-516 52 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.