Kalibrering av luftfuktighet

Vi utför ackrediterad kalibrering av de flesta typer av luftfuktighetsgivare, t ex kapacitiva givare, spegelhygrometrar, givare med våt och torr temperatur, dock inte mekaniska givare typ hårhygrometrar. Vi kalibrerar luftfuktighet upp till 95%-rh, daggpunkt mellan -17 och +60°C.

Kalibrering av fukt i material (givare med stift).
Kontakta Kristina Holsner tfn 010 – 516 50 95  

 

Torr- omgivningstemperatur (i samband med luftfuktighet)
-15 °C till +62 °C Bästa mätosäkerhet ±0,15 °C

Daggpunktstemperatur
-17 °C till +60 °C Bästa mätosäkerhet ±0,16 °C

Relativ ånghalt (relativ fukthalt)
Relativ ånghalt beräknas med ångtryck för underkylt vatten vid omgivningstemperatur under 0 °C 


 

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Per Jacobsson

Tel: 010-516 56 63

Gunilla Karlsson

Tel: 010-516 55 03

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.