Luftrening

Partiklar i luften kan orsaka hälsoproblem och försämra eller skada tekniska system. Därför renar man luften från partiklar som alstras i vår omgivning. Vi utför partikelmätningar och teknisk utvärdering av produkter inom luftrening. Främst testar vi olika typer av luftfilter, men även luftrenare och dammsugare.

I vårt laboratorium bedriver vi en omfattande provningsverksamhet för en mängd olika typer av luftfilter, dammsugare och luftrenare. Parametrar som kan vara intressanta att utvärdera för dessa produkter är t.ex. partikelavskiljning, tryckfall, partikelreduktion, luftflöden och stoftmätningar. Vi utför tester enligt etablerade standarder, men kan även anpassa både provningsförfaranden och testriggar utifrån produkter, önskemål och behov. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda ett brett utbud av tjänster. 

Vi P-märker luftfilter

Det finns möjlighet att P-märka sina luftfilter och vi utför tester och tredjepartskontroller inom ramen för P-märkningsreglerna. De tester som ligger till grund för certifieringen är EN779 samt tester av långtidsegenskaper under verklig drift enligt SP-metod 1937. 

Övriga resurser

Vi har tillgång till flera olika partikelräknare och kan mäta partiklar i storleksintervallet 0,09 µm och uppåt. Inom RISE finns ytterligare resurser i form av avancerad teknisk utrustning för att mäta och karakterisera partiklar, t ex kemiskt innehåll, storlek och form. Vi har tillgång till olika klimatkammare där produkter kan utsättas för kyla, värme och fukt, allt efter kundens önskemål.

Mer information

Vill du veta mer om de tjänster vi kan erbjuda hittar du mer information i länkarna till höger.

Luftfilter

Här presenterar vi vår verksamhet som berör filter. Med filter avses här filter som används i syfte att filtrera bort luftburna partiklar.Läs mer...

Luftrenare och städutrustning

Vi kan erbjuda tester av luftrenare och dammsugare.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

LuftfilterLuftrenare och städutrustning

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

Tobias Eriksson

Tel: 010-516 57 07

Christian Mossberg

Tel: 010-516 59 13

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.