Kalibrering av lufthastighet

Vi utför ackrediterad kalibrering i området 0,1 – 35 m/s.

Område 0,1 – 4,0 m/s

I detta område kalibreras givare som används främst för att mäta små luftrörelser i rum (drag). Som standard kalibreras givaren ”stående” med lufthastigheten horisontell. Vi kan dock även som en extra option låta lufthastigheten komma nedifrån respektive uppifrån med liggande givare, detta för att se inverkan på egenkonvektion från givaren.

Vi kan om önskemål finns även ta en lägre oackrediterad kontrollpunkt t ex 0,05 m/s.

Bästa Mätosäkerhet se diagram

Område 0,3 – 25 m/s

De flesta lufthastighetsgivare kalibreras i detta område. Dessa givare används främst för att beräkna luftflöden i t ex kanaler eller kanalinlopp/utlopp. Här ingår både varmtråds- varmkropps- vinghjulsgivare, men även pitot-rör, prandtl-rör och liknande. Större typer av vinghjulsgivare kan vi bara kalibrera ackrediterat upp till 10 m/s samt med en något högre mätosäkerhet. Finns däremot önskemål att kalibrera högre lufthastigheter med övriga typer av givare, kan vi erbjuda ackrediterad kalibrering upp till 35 m/s.

Bästa mätosäkerhet se diagram.


 


Relaterad information

Kontaktpersoner

Lorena König

Tel: 010-516 59 51

Torbjörn Eliasson

Tel: 010-516 55 28

Per Jacobsson

Tel: 010-516 56 63

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.