Provning och certifiering av larmsystem

Vi erbjuder provning och certifiering för den Europeiska marknaden av inbrottslarm och brandlarmskomponenter. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om de standarder som gäller idag och vad som pågår inom standardisering.
Brandlarm

Brandlarm som installeras i fastigheter ska uppfylla Byggproduktdirektivet, CPD (89/106/EEG) som är lagkrav inom EU. 

RISE kan hjälpa till med att prova centralapparater, strömförsörjning och larmsändare enligt gällande harmonisk standard i EN 54 serien samt utfärda certifikat för detta. Vi har också möjlighet att prova brandlarmstablåer (BFT) enligt SS 3654 och framta provningsrapporter som är giltiga hos Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC).

Vi kan även genomföra certifierad provning av system och komponenter för rök- och brandgaser enligt EN 12101-10.

Inbrottslarm

Inbrottslarm är inte reglerat i Byggproduktdirektivet men det finns ett antal Europeiska standarder inom EN 50131-serien som används som krav i upphandlingar m.m. RISE kan erbjuda våra kunder ackrediterad provning enligt ISO/IEC 17025 och ackrediterade certifikat enligt EN 45011. Vi är specialister på centralapparater, strömförsörjning, larmsändare, förbikopplare och sirener. Vi kan också erbjuda provning enligt SSF standarder som SSF1014 vilket kan användas som underlag för ett SBSC certifikat. Ett SBSC certifikat kan vara till stor hjälp vid upphandlingar m.m.

CE-märkning

Beskrivning av CE-märkning och vad RISE kan erbjuda.Läs mer...

Några Europeiska standarder för brandlarmsystem

Samling av de standarder som används vid provning av brandlarmsystem på RISE.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.