Rötning

Användandet av biologiskt nedbrytbara material ökar konstant i vårt samhälle. Lagar som förbjuder deponering av brännbart och organiskt avfall vidgar marknaden för alla typer av biologiskt nedbrytbara material.

 

SP erbjuder tjänster där man undersöker hur olika material bryts ned i olika miljöer t.ex. i vatten och i kompostjord. Det vi undersöker är hur snabbt och i vilken omfattning ett material bryts ned av mikroorganismer.

Rötningstest

Rötning är en anaerob process (utan syre) där mikroorganismer omvandlar organiskt material till biogas (metan), vatten och rötrest. Den ultimata bionedbrytningsgraden i en anaerob miljö testas i enlighet med en akvatisk metod, ISO 14853, där produktion av främst metangas följs volymetriskt.

Biomassa och kolbalans

Rötningstesterna kan kompletteras med bestämningar av biomassa och kolbalans. Ett komplett provningsprogram för certifiering enligt SPCR 141, bilaga 3 (rötning) består dessutom av analys av exempelvis tungmetaller, kol/väte/kväve -halter och identifiering av polymerer och tillsatser, ett desintegrationstest samt test av rötrestens påverkan på vatten- eller marklevande organismer i ekotoxikologiska tester.

Läs mer om certifieringsreglerna under tjänster till höger på sidan.

Relaterad information

Tjänster

Biologiskt nedbrytbara material och produkterCE-märkningCertifiering av polymert avfall

Kompetenscentrum

Systems Analysis

Dokument

Kontaktpersoner

Catrin Lindblad

Tel: 010-516 53 14

Anna Wiktorsson

Tel: 010-516 51 34

Susanne Ekendahl

Tel: 010-516 53 16

Linda Eriksson

Tel: 010-516 52 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.