Analystekniker tillämpbara inom medicinteknik

SP kan erbjuda en omfattande instrumentpark med erfarna operatörer som i kvalitetssäkrade laboratorier utför analyser på produkter och material. Vi kan också anpassa, designa och validera nya metoder utefter kundens specifika produkter samt kraven som finns på mätresultaten. Teknikerna nedan används till stor del i kombination med karaktäriserings, extraktions, laknings- eller nedbrytningsstudier enligt ISO 10993-9, 10993-13, 10993-14, 10993-15, 10993-17, 10993-18 och 10993-19. För en mer detaljerad information om tekniker, se PDF Analystekniker medicinteknik i menyn till höger.

Fysikaliska, topografiska, biologiska eller morfologiska analysmetoder:

 • Optisk partikelräknare
 • Gravimetrisk analys
 • Ljusmikroskopi
 • BET gasadsorption
 • Atomkraftsmikroskopi - AFM
 • Differential scanning calorimetry - DSC
 • Röntgendiffraktion - XRD
 • Svepelektronmikroskopi – SEM med röntgenfluorescensspektroskopi - EDX
 • Kontaktvinkelmätning
 • Fourier transform infraröd spektroskopi - FT-IR
 • Ytråhetsmätning
 • Kemiska analysmetoder
 • Gaskromatografi – Masspektrometri - GC-MS
 • Vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion LC-MS
 • Gelfiltrering - GPC
 • Induktivt kopplad plasma masspektrometri ICP-MS
 • Optisk emissionsspektroskopi ICP-OES
 • Jonkromatografi
 • Röntgenfluorescens - XRF:
 • Time-of-flight secondary ion mass spectrometry - ToF-SIMS
 • Fotoelektronspektroskopi ESCA
 • Mekaniska provningar
 • Cytotoxicitetstester

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Dokument

Kontaktpersoner

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.