Atmosfärsmätningar med GNSS

Eftersom signalerna från satelliter passerar vår atmosfär innan de når jorden kan studier av signalerna ge mycket information om atmosfären ovanför oss.
Väderprognoser görs med GPS-mätningar

RISE bestämmer rutinmässigt mängden vattenånga från ett stort antal GPS-mottagare över Europa. Detta är en viktig parameter i studier av vårt klimat och informationen används till att utvärdera klimatmodeller i projekt tillsammans med SMHI. Motsvarande resultat används också för undersökning av mer kortvariga fenomen. Väderprognoser kan idag göras mer tillförlitliga med hjälp av GPS-mätningar av vattenånga.

Studier av jonosfären

En annan del av atmosfären som RISE studerar med hjälp av GPS är jonosfären. Den består delvis av laddade partiklar som påverkar olika typer av kommunikation. Mängden fria elektroner i jonosfären kan mätas med GPS och kontinuerliga observationer av denna sker idag med hjälp av mjukvara från RISE.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.