Kalibrering och återkommande kontroll av automatiska vågar

En våg som arbetar utan direkt påverkan av operatör kallas för automatisk våg. Det finns en mängd olika applikationer med automatiska vågar. För vissa användningsområden finns det legala krav. För andra områden tar du som användare ansvar för vågarnas status och prestanda.

Vi har möjlighet att hjälpa dig med de flesta typer av dessa vågar. Kontakta oss så hjälps vi åt och löser kalibreringsbehovet.

Fordonsmonterade vågar för avfallshantering

Vågar monterade på fordon använda för vägning av hushållsavfall är exempel på automatiska vågar med speciellt regelverk. Här krävs att vågen är typgodkänd och produktverifierad före användning.

Nya vågar skall genomgå produktverifikation innan de tas i drift och vågar i drift skall genomgå återkommande kontroll med ett tidsintervall av minst 12 månader.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Eddie Hasth

Tel: 010-516 61 26

Christer Persson

Tel: 010-516 61 18

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.