P-märkning av barnprodukter

SP har i samråd med med organisationen Barn&Baby, tillverkare, importörer och berörda myndigheter tagit fram certifieringsregler för ett antal barnprodukter. Certifieringen ger tillverkaren möjlighet att märka produkterna med SPs kvalitetsmärke, P-märket 

För att kunna certifieras krävs dels att produkten uppfyller ett antal tekniska krav, dels att leverantören har en egenkontroll som säkerställer att de seriemässigt tillverkade produkterna uppfyller samma tekniska krav.

 

De tekniska kraven kontrolleras genom att produkten typprovas av ett laboratorium. Leverantörens egenkontroll - som omfattar komponenter och färdiga produkter -  granskas av SP genom besök hos leverantören. Dessutom kan SP ta ut färdiga produkter för provning för att verifiera egenkontrollen.

 

Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder, i vissa fall med utökade krav, men kan framöver revideras, t ex för anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av reglerna kommer en ny version att publiceras på SPs hemsida.

 

För närvarande kan följande produkter certifieras enligt dessa regler:

§  barnvagnar                                                       

§  höga barnstolar                                                 

§  barnsängar                                                        

§  skötbord                                                           

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.