Biokompositer

Nya typer av träbaserade kompositer utvecklas och evalueras, främst för användning som byggnadsmaterial och snickerier utomhus eller som möbelkomponenter.

Viktiga delar är t ex eko-effektivitet, hög träandel, modifiering av träkomponenter, fibermatrisadhesion och flerskiktskonstruktioner (inklusive skumningsteknologi).

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Marielle Henriksson

Tel: 010-516 62 58

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.