Några Europeiska standarder för brandlarmsystem

Nedanstående brandlarmsystem är de standarder som vi kör på SP.

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 54-2                     Centralapparat

EN 54-4                     Strömförsörjning
EN 54-21                   Larmsändare
EN 12101-10              System och komponenter för rök- och brandgaser,

                                Strömförsörjning

Provning och certifiering av larmsystem

Vi erbjuder provning och certifiering för den Europeiska marknaden av inbrottslarm och brandlarmskomponenter. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om de standarder som gäller idag och vad som pågår inom standardisering. Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Örjan Johansson

Tel: 010-516 55 79

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se