Några Europeiska standarder för brandlarmsystem

Nedanstående är de standarder som används vid provning av brandlarmsystem på SP.

 EN 54-2 Centralapparat
 EN 54-4 Strömförsörjning
 EN 54-13 Kompatibilitet
 EN 54-18 In- och utgångsenheter
 EN 54-21 Larmsändare
 EN 12101-10 System och komponenter för rök- och brandgaser, strömförsörjning
                                

Provning och certifiering av larmsystem

Vi erbjuder provning och certifiering för den Europeiska marknaden av inbrottslarm och brandlarmskomponenter. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om de standarder som gäller idag och vad som pågår inom standardisering. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

Elektronik

Dokument

Kontaktpersoner

Örjan Johansson

Tel: 010-516 55 79

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: