Certifierad Sakkunnig
inom brandskydd

En sakkunnig inom brandskydd utför vissa kontroller som kan anges i en kontrollplan. RISE Certifiering är ackrediterade för denna certifiering.

Det är  byggnadsnämnden som ytterst kan kräva sådana kontroller för ett specifikt byggprojekt. Certifieringskraven för sakkunnig inom brandskydd föreskrivs av Boverket.

 

För att bli certifierad måste följande uppfyllas enligt BFS 2011:17 SAK3:

  • Allmän teknisk kompetens (byggnadsingenjör/brandingenjör, se nedan)
  • Yrkeserfarenhet inom området. Både projektering och besiktning/kontroll
  • Godkänd tentamen (se höger "Här kan du tentera")
  • Lämplighetsintyg

 

Certifiering med behörighet N riktar sig i första hand till personer med utbildningsnivå som motsvarar byggnadsingenjör/gymnasieingenjör. Tilläggskravet är att personerna har kompetens i förebyggande brandskydd motsvarande det som förut ingick i Brandmästareutbildning. Sakkunnig i brandskydd behörighet N har rätt att besiktiga och kontrollera projekt som är utförda med förenklad dimensionering enligt Boverkets byggregler. Kompetensen inom förebyggande brandskydd styrks antingen med utbildningsintyg eller genom kunskapsprov hos RISE Certifiering.

Certifiering med behörighet K riktar sig i första hand till personer med utbildningsnivå som motsvarar brandingenjör/byggnadsingenjör vid högskola 120 hp samt brandtekniska kurser som ingår i 150 hp brandingenjörsutbildning. Sakkunnig i brandskydd med behörighet K har rätt att besiktiga och kontrollera projekt som är utförda med analytisk projektering enligt Boverkets byggregler och föreskrifter.

 

Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@ri.se

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.