Bränslen, drivmedel och smörjmedel

Bränslen, drivmedel och smörjmedel levereras i stor utsträckning från den petrokemiska industrin. Intresset för produkter med förnybart innehåll har lett till att även dessa behöver utvärderas med avseende på tekniska egenskaper. 

SP Kemi utvärderar såväl tekniska egenskaper som miljöegenskaper för:

- fasta, flytande och gasformiga bränslen samt drivmedel

- askor från storskaliga förbränningsanläggningar

- smörjmedel och liknande kemiska produkter

- brännbara restprodukter från industrin

 

Vi bedriver även forskning inom området, bland annat om hur olika komponenter i motorer och bränslesystem påverkas av drivmedlets kemiska sammansättning.

Alternativa drivmedel

När det gäller alternativa drivmedel har RISE idag verksamhet både på TU och FoU för hela kedjan produktion, distribution, och användning. RISE erbjuder också omfattande certifieringstjänster för såväl produkter och system som personer.Läs mer...

Restprodukter, biprodukter och avfall

Restprodukter uppkommer vid all tillverkning. I mindre skala kan det vara spån, spillbitar eller annat överblivet material. Restprodukter kan också uppkomma i biologiska eller kemiska processer. Inom gruvorna, stålverken, skogsindustrin och den kemiska industrin uppkommer stora mängder restprodukter. De flesta restprodukter kan med fördel återvinnas på olika sätt. Läs mer...

Tjänster för processindustrin

Vi på RISE hjälper industrin med säkerhet, mättekniska problem, kalibrering och utbildning. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.