Bresle - provtagning på ytor i fält

Mängden salt på en yta som ska målas är avgörande för ytskyddets kvalitet och livslängd. SP säljer utrustning för mätning av ytrenhet.

För mycket salt på en yta som skall målas orsakar blåsbildning, korrosion och därmed ökade underhållskostnader. I praktiken utgörs salterna mestadels av klorider och ibland även sulfater. För att veta om ytan är tillräckligt ren måste man mäta halten av salt på ytan.

Provtagning och analys

Provtagningen görs enkelt och snabbt genom att använda Bresle-tekniken för provtagning. Denna teknik är standardiserad, ISO 8502-6. Provet kan sedan analyseras på plats eller sändas till labbet för analys.

Utrustning för bestämning av salthalten med konduktometri

En fältmetod för bestämning av halten vattenlösliga salter på ytor som inkluderar konduktivitetsmätning har utvecklats, baserad på Bresle-tekniken för provtagning. Denna metod utgör standarden ISO 8502-9. Inga kemikalier behövs förutom avjoniserat (eller destillerat) vatten. En liten och praktisk analysväska har tagits fram och säljs nu av SP. Denna analys är enkel, snabb, billig, tillräckligt noggrann och objektiv.

Relaterad information

Tjänster

Miljötålighet

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och materialRISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.