Certifierad Brunnsborrare

"Grundvatten av god kvalitet" är klassat som ett miljömål i Sverige. En felaktigt utförd brunnsborrning eller installation kan medföra skador på fastigheter och i värsta fall betydande miljöproblem. Vi certifierar brunnsborrare med två olika behörigheter. Denna certifiering är gjord i samarbete med SGU Sveriges geologiska undersökning.

 

De två behörigheterna

Brunnsborrare certifieras på de två nivåer: Ansvarig brunnsborrare (AB) och Brunnsborrare (B). Certifikatet ställs ut på fem år. 

 

För att bli certifierad ska följande uppfyllas:

  • Godkänd tentamen i hydrologi samt juridik
  • Svetsprov
  • Heta arbeten
  • Arbete på väg: 1) För grundcertifiering gäller APV del 2 eller Säkerhet på väg, 2) För förnyelse av certifikat räcker genomförd webbkurs Arbete på väg del 1.
  • Nivå B: 18 månader praktisk erfarenhet samt 45 brunnar eller 150 borrningar.
  • Nivå AB: 3 års praktisk erfarenhet inom arbetsledande eller ansvarig ställning. Företaget ska ha gjort 30 brunnar per år i tre år under en femårsperiod

    Erfarenheten ska styrkas med projektlista eller borrprotokoll. Minst 5-6 borruppdrag ska redovisas.
  • Omfattas av gällande försäkring


Här kan du tentera

Utbildning och tentamen i, juridik och praktisk hydrogeologi för brunnsborrare, hålls av Approvus AB. Anmälan till utbildning och tentamen görs till Approvus AB (länk till höger), 033-340 16 00, Malin Dahlberg.


Har du frågor om tentamenstillfällen eller vill boka tentamen direkt för RISE, hör du enklast av dig via tentamen.person@ri.se 

 

Förnyelse och Uppgradering av certifikat
När du ska "förlänga" ditt certifikat efter 5 år gör du det genom att ansöka om förnyelse samt att skriva förnyelsetentamen om du jobbat i väsentlig omfattning (30 brunnar/år) och har utfört dina årliga rapporteringar till oss.  Annars skriver du nytt grundprov. Vill du samtidigt uppgradera dig från B-borrare till AB-borrare ska du anmäla detta också. I detta fallet ska du skriva en kombinerad förnyelse- och uppgraderingstentamen. Särskild avgift tillkommer för uppgraderingen. F.n. lika som en rapporteringsavgift.

 

Certifiering av brunnsborrningsföretag

RISE Certifiering har även möjlighet att certifiera företag som bedriver brunnsborrning. En metod redovisas i länken till höger "Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag". Ytterligare en metod är ISO 9001-certifiering. För frågor kring företagscertifiering, vänligen kontakta oss.

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.