Akustik - Absorberande material

RISE har lång erfarenhet av mätningar på ljudabsorberande material.

 Vi jobbar brett inom alla områden med exempel som forskning, produktutveckling, verifiering samt certifiering.

RISE erbjuder bland annat följande tjänster inom området absorberande material
  • Ackrediterade mätningar i efterklangsrum och i rörapparat
  • Beräkning av ljudabsorptionsfaktor
  • Optimering av material

Vi är ackrediterade för samtliga akustiska grundstandarder för bestämning av ljudabsorption

Vill du veta mer om våra andra verksamhetsområden var god se länk nedan.

Ljud och vibration

Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Xuetao Zhang

Tel: 010-516 50 21

Jan Almqvist

Tel: 010-516 54 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.