Akustik - Små byggdelar

RISE har lång erfarenhet av mätningar på små byggelement.

Vi jobbar brett inom alla områden med exempel som forskning, produktutveckling, verifiering samt certifiering.

RISE erbjuder bland annat ackrediterade mätningar av luftljudsisolering på små byggdelar så som:
  • Överluftsdon
  • Uteluftsventiler
  • El – genomföringar med mera

Resultaten presenteras som normaliserad nivåskillnad för byggdelar Dn,e, vägd normaliserad nivåskillnad för byggdelar i laboratorium Dn,e,w.

Vill du veta mer om våra andra verksamhetsområden var god se länk nedan.

Ljud och vibration

Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Jan Almqvist

Tel: 010-516 54 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.