Akustik - Dörrar

RISE har varit aktiv vid utvecklingen av aktuella standarder och beräkningsmetoder. Med vårt beräkningsprogram TEORED, som utvecklas ständigt har vi möjligheter att utföra beräkningar.

RISE erbjuder bland annat följande tjänster inom området dörrars ljudisolering:

  • Ackrediterade mätningar i laboratorium och i fält.
  • Beräkning av dörrars reduktionstal.
  • Vi kan hjälpa till att utvärdera de akustiska egenskaperna för en dörr (detta kan göras med ljudisoleringsmätningar i labb, beräkningar samt fältmätningar).

Vi är ackrediterade för samtliga akustiska grundstandarder för bestämning av konstruktioners
ljudisolering.

Vill du veta mer om våra andra verksamhetsområden var god se länk nedan.

Ljud och vibration

Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

Fönster och dörrar

Fönster och dörrar provas på RISE i en rad olika avseenden. Provningarna görs dels för att undersöka hur nya konstruktioner fungerar och dels som kvalitetskontroll hos tillverkare med godkända produkter.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Jan Almqvist

Tel: 010-516 54 60

Mikael Karlsson

Tel: 010-228 42 34

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.