Akustik - Rumsakustik

RISE har lång erfarenhet av efterklangstidmätningar i fält.

Vi jobbar brett inom fler områden med exempel som forskning, verifiering och certifiering.

RISE erbjuder bland annat följande tjänster inom området rumsakustik:
  • Efterklangstidsmätningar
  • Taluppfattbarhetsmätningar
  • Ljudkvalitetsegenskaper för ett rum
  • Rumsakustiska beräkningar

Vi är ackrediterade för efterklangstidsmätningar.

Vill du veta mer om våra andra verksamhetsområden var god se länk nedan.

Ljud och vibration

Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Dag Glebe

Tel: 010-516 57 31

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.