Akustik - Ljudisolering – Fältmätning

RISE har lång erfarenhet av ljudisoleringsmätningar och beräkningar i färdiga byggnader.

Med vår aktiva medverkan vid utvecklingen av relevanta standarder och beräkningsmetoder har vi till och med skrivit flera av dem.

Vi jobbar brett inom alla områden med exempel som forskning, verifiering och certifiering.

RISE erbjuder bland annat följande fälttjänster:
  • Ackrediterade luft- och stegljudsisoleringsmätningar.

Vi är ackrediterade för samtliga akustiska grundstandarder för bestämning av ljudisolering.

Vill du veta mer om våra andra verksamhetsområden var god se länk nedan.

Innemiljö och fuktsäkerhet

RISE erbjuder ett flertal tjänster inom områdena god innemiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen från stöd till byggherrar, under projektering, under byggskede och förvaltning.Läs mer...

Ljud och vibration

Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Mark Kartous

Tel: 010-516 59 91

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.