Akustik - Väggar

RISE har lång erfarenhet av mätningar på väggar. Vår provöppning för väggar är 2,59 m x 4,21 m, där maxmått för provföremålen är 2,58 x 4,19.

RISE har varit aktiv vid utvecklingen av standarder och beräkningsmetoder och med vårt beräkningsprogram TEORED, som utvecklas ständigt, har vi också möjligheter att utföra beräkningar.

Vi jobbar brett inom alla områden med exempel som forskning, produktutveckling, verifiering samt certifiering.

RISE erbjuder bland annat följande tjänster inom området väggars ljudisolering:
  • Ackrediterade mätningar i laboratorium.
  • Beräkning av reduktionstal
  • Beräkning av fasaders ljudisolering i olika trafikbullersituationer
  • Dimensionering av väggar för att uppnå viss ljudisolering
  • Vi kan hjälpa till att utvärdera de akustiska egenskaperna för en vägg (detta kan göras med ljudisoleringsmätningar i labb, beräkningar samt fältmätningar).

Vi är ackrediterade för samtliga akustiska grundstandarder för bestämning av konstruktioners ljudisolering.

Vill du veta mer om våra andra verksamhetsområden var god se länk nedan.

Ljud och vibration

Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Jan Almqvist

Tel: 010-516 54 60

Joachim Stadig

Tel: 010-516 54 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.