Byggsystem i trä

Här ingår utveckling av tekniska lösningar och byggprodukter med trä för bostäder, offentliga och kommersiella byggnader, P-hus, bullerskärmar, fasad- och balkongsystem m m.


Tjänster vi erbjuder

  • Framtagning av ritningar, 2D/3D
  • Dimensionering av konstruktioner
  • Beräkningar
  • Produktkalkyler
  • Besiktning av träbyggnader och träbroar
  • Oberoende granskning, av t ex konstruktioner

Exempel på projekt

Parkeringshus av trä

Trämekanisk industri har tagit initiativet till ett nordiskt projekt mellan industri, projektörer och forsknings- och utvecklingsaktörer för att utveckla och demonstrera parkeringshus i trä. Ett förprojekt pågår för att fastställa marknadsförutsättningar och de tekniska frågeställningar som kräver ytterligare utvecklingsarbete. Målsättningen för hela projektet är att utveckla passande system för parkeringshus i trä och med hjälp av demoprojekt visa på fördelarna med byggande av parkeringshus i trä.

Läs mer i SP Trärapporten Parkeringshus i trä - marknadsstudie.


Massiva träprodukter

Ett allt större intresse har under den senaste tiden visats för bärande massiva träväggar och ett aktivt utvecklingsarbete pågår för att finna anpassade produkter. Fortfarande återstår dock ett antal områden där utveckling erfordras. Väggar av massivträ har under ett antal år producerats och använts framförallt i Mellaneuropa. Ett antal olika utföranden har presenterats; spikade, flerskiktslimmade, skruvade, storelement, små element m m. För skog- och träindustri innebär den nya tekniken en stor potential för användning av speciella virkessortiment inom Sverige men även utomlands.


Installationssystem för träfönster

En korrekt projektering grundlägger god funktion och lång livslängd, och blir än mer betydelsefull när byggandet industrialiseras och prefabriceringsgraden ökar. Viktiga aspekter är estetik, fogens funktion och anslutningarnas utförande.


Projektresultat

Inre fönsteranslutningar
Slutrapporten i projektet Modulsystem för inre anslutningar för fönster har titeln Generellt montagesystem för inre fönsteranslutningar. Projektet har utvecklat ett generellt och modulbaserat montagesystem för inre fönsteranslutningar till träfönster. Montagesystemet baseras på ett så kallat "smygspår" i karm, och kännetecknas av ett snabbt och enkelt montage med estetiska mervärden i form av dolda fästelement och täta anslutningar mellan ingående delar. Projektresultatet har presenterats i två artiklar i facktidskrifter och demonstrerats i tre byggprojekt. Du kan beställa Trätek Rapport 0309033 från SP Trä.

 

Relaterad information

Övrigt

Visa A-Ö ...

Dokument

Kontaktpersoner

Anders Gustafsson

Tel: 010-516 62 35

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.