Bussbränder

Bussinredningar är betydligt mer eldfängda än exempelvis inredningar i tåg och fartyg. En orsak är låga internationella brandkrav.

En rad allvarliga brandolyckor med dödsfall där bussar har varit inblandade har skett över hela världen under de senaste åren. Drygt 1 % av alla bussar råkar ut för brandincidenter varje år. Det är 5-10 gånger vanligare att en buss brinner jämfört med en lastbil. Sverige har lyckligtvis inte drabbats av svåra bussbränder med personskador sedan 70-talet, även om svåra olyckor skett – senast i Arboga 2006 där nio personer omkom när en buss välte.

Bränderna börjar oftast börjar i motorrummen. Numera ställs det krav från försäkringsbolagen med släcksystem i motorrummen på nya bussar. Vi testar detektions- och släckssystem för motorrumsbränder.

Hårdare krav på inredningen och användning av modernare, brandsäkrare material, i kombination med effektiv släckning av bränder i motorrummen, minskar riskerna för bussresenärerna. RISE testar material som ingår i inredningen i bussar såsom säten och väggbeklädnad. Vi testar både materialet i sig samt hela säten och bussar.

Arbetet med att förbättra det internationella regelverket inom området har påbörjats på initiativ av svenska och norska vägverket. I sitt initiativ lutar de sig mot resultat från provning och forskning utfört av oss.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Branddynamik - Provningsutrustning

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Maria Hjohlman

Tel: 010-516 51 99

Michael Försth

Tel: 010-516 52 33

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.