Certifierad Byggarbetsmiljö-
samordnare (BAS)

Byggarbetsmiljösamordnare.Från och med 1 januari 2010 är det krav på att den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska kunna styrka kvalifikationerna hos den byggarbetsmiljöamordnare (BAS) som man utsett, liksom hos den personal som denne avser använda i samordningsarbetet.

Med en personcertifiering för BAS-P och BAS-U underlättas uppgiften för arbetsgivare att kvalificera sin personal för dessa uppgifter.

RISE Certifiering är ackrediterade för denna certifiering och vi har redan certifierat ett större antal byggarbetsmiljösamordnare.

 

För att bli certifierad ska följande uppnås:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven alternativ minst 10 år av meriterande byggmiljöarbete (byggprojekt och/eller byggarbetsmiljösamordning)
  • 5-7 årsyrkeserfarenhet inom byggbranschen
  • 3-5 års erfarenhet inom projektering eller projekteringsledning för BAS-P
  • 3-5 års erfarenhet inom produktionsledning eller byggledning för BAS-U
  • Lämplighetsintyg
  • Tentamen
  • Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@ri.se 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: