Byggnadsställningar

Byggnadsställningar som används i Sverige ska vara typkontrollerade och uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12, efter 1 juli 2014 ersatt av AFS 2013:4. RISE utför som ackrediterat organ typkontroll för ställningar i Sverige.

Vi utför granskning, provningar och beräkningar enligt europeiska standarderna EN 12810, 
EN 12811, EN 1004 och EN 74.

Datorberäkningar är  ett kraftfullt verktyg, inte minst när de används i kombination med provning, som används alltmer vid utvärdering av produkter och system. Avancerade beräkningar utförs i huvudsak med finit elementanalys (FEM). Ofta används komponentprovningar för att ta fram indata till beräkningsmodeller och fullskaleprovningar för verifiering av beräkningsmodeller. 

 

 

 
 

Vi utför analyser och beräkningar av alla typer av byggnadskonstruktioner och konstruktionsdetaljer. Hos oss finns en stor erfarenhet av utvärderingar, såväl gentemot svenska som utländska normer och standarder. 

 

 

 

Sök certifierade produkter

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.