Dricksvattenkvalitet - regler för armaturer och tillhörande produkter

I en byggnad leds dricksvattnet via rör, ventiler, packningar och kranar innan det når konsumenten. Enligt EUs dricksvattendirektiv [1998/83/EG] får sådana produkter inte menligt påverka vattenkvaliteten. Det vanligaste klagomålet på dricksvatten är oönskad smak, något som särskilt kan uppkomma då vattnet har varit stillastående i ledningarna under en längre tid.

Inom EU pågår ett arbete med att samordna regler och krav på armaturer och liknande produkter. I detta myndighetsarbete representeras Sverige av Boverket. Då det inte finns något EU-gemensamt regelverk för produkter som kommer i kontakt med dricksvatten regleras dessa därför enbart av nationella föreskrifter.
I de nordiska länderna är praxis att utvärdera utlakning av metaller enligt produktregler som utarbetas av Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser (NKB).

NKBs produktregler omfattar:
- tappkranar, vattenblandare och andra armaturer
- metallkopplingar för plaströr (PB och PEX)
- metallkopplingar för kopparrör
- avstängningsventiler
- backventiler

Byggprodukter - kemikaliekrav, miljö och hälsa

Byggprodukter skall kunna stå emot olika slags påfrestningar under lång tid. Därför innehåller byggprodukter ofta kemikalier som exempelvis förbättrar beständigheten och förmågan att motstå brand. Dylika kemikalier skall dock inte avges, varken till rumsluften eller till den yttre miljön. På avgivning och andra egenskaper som är av betydelse för hälsa, miljö och säkerhet ställs krav I harmoniserade europastandarder för byggprodukter. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Annette Hjorthage

Tel: 010-516 52 86

Karin Engelhart

Tel: 010-516 52 83

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.