Certifierad Byggprojektledare (BPL)

Här erbjuder vi en ny spännande personcertifiering som vänder sig till dig som vill styrka din kompetens som byggprojektledare. Certifieringen är framtagen i samverkan med Sveriges Byggingenjörer (SBR) vilka också erbjuder ett komplett utbildningspaket inklusive certifiering.

Du som är van vid projektledning kommer att känna igen dig i utbildningspaketets avsnitt som ledarskap, initiering av hela byggprocessen, styrning, planering, ekonomi, myndigheter och planprocessen, genomförande, avslut samt juridik.

 

Ansökan om certifiering

Du ansöker om certifiering kommer att genomgå ett kunskapsprov på motsvarande avsnitt som räknades upp ovan. Ansökan om certifiering kan du göra direkt till oss på RISE, eller i samband med kursanmälan till SBR. Certifieringen är öppen för dig som har genomgått SBRs kurs eller har motsvarande kompetens från annan certifiering eller genom lång praktisk erfarenhet.

 

Kraven för att bli certifierad omfattar följande delar

§  Godkänd ingenjörsexamen (bygg/anlägg/installation) eller annan likvärdig utbildning, alt minst 10 år med ingenjörsarbete, eller certifiering från

§  Minst 5 års praktisk erfarenhet från projektledning inom byggverksamhet

§  Giltig konsultansvarsförsäkring

§  Godkänt kunskapsprov från RISE/SBR*

§  Signerat Professionellt förhållningssätt RISE/SBR

Certifieringen är 5-årig. Årlig rapporteringsskyldighet ingår.

*Sökanden ska styrka sin kunskap inom området genom att uppnå godkänt resultat på en grundläggande tentamen från SBR:s utbildningsblock 4 i projektledningskurs. För att uppnå godkänt resultat ska kandidaten klara 70 % av maxpoängen. Kraven på godkänt resultat gäller vid nyansökan och förnyelseansökan (vid omcertifiering).  Om sökanden inte uppfyller kraven på godkänt resultat vid tentamen för nyansökan och förnyelseansökan kan omtentamen ske. Efter tre underkända tentamen måste sökanden göra ett uppehåll på minst 6 månader innan ny omtentamen kan ske. Ny tentamen upprättas vid varje omtentamen.

Vid förnyelse kan det finnas möjlighet till förenklad kunskapsprövning, se punkt 3.7.2 i certifieringsdreglerna.

Kunskapsprövningen får vara högst 1 år gammal räknat från datum då ansökan om certifiering inkommit till RISE.

 

Under certifikatets giltighetstid ska Certifierad Byggprojektledare upprätthålla kunskaper genom att vid minst ett tillfälle under giltighetstiden (efter halva ”certifikatstiden”) och i sam-band med förnyelse av certifikatet delta vid separata kurser, erfarenhetssammankomster, symposier eller dylikt för att tillgodogöra sig nya regler och kunskaper inom området.

Även ”nollrapportering” ska lämnas in, det vill säga om certifikatsinnehavaren inte haft några uppdrag eller utbildningar under certifieringsperioden. Det är certifikatsinnehavarens ansvar att bevaka de datum som gäller för årsrapportering och certifikatets giltighet , samt att höra av sig till RISE i god tid för årsrapportering och förnyelse av certifikatet. I regel är dock RISE behjälpliga med detta.

Årsavgift faktureras i samband med årsrapportering.

Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via denna länk SBR 

 


 

 

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Certifiering

Dokument

Se även

Sveriges Byggingenjörer SBR

Kontaktpersoner

Ulf Petersson

Tel: 010-516 63 16

Stina Wibom

Tel: 010-516 63 39

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.