Elledningar och kablage

Vi har lång erfarenhet av provning av elledningar och kablagekomponenter. Våra välutrustade laboratorier erbjuder stora möjligheter för utvärdering av komponenternas livslängd samt kemiska, termiska och mekaniska egenskaper. Tillsammans med vår kunskap inom elektrisk mätteknik och brandteknik ger det oss en mycket bred och samlad kompetens för kabelindustrin.
Elledningar

Vi utför provningar av kablar enligt koncernstandarder samt nationella och internationella standarder. Vi deltar även i utvecklingsarbete av nya material.

Kablage

Vi har ett nära samarbete med ett flertal fordonstillverkare och utför kompletta typprovningar enligt deras koncernstandarder. Provningen sker dock alltid konfidentiellt för kundens räkning. Vi arbetar med utvärdering av elledningar, tejp, skyddsslangar, buntband och andra i kablage ingående detaljer för personbilar, lastvagnar, ADR-fordon, fartyg och järnväg.

Märksystem

På Polymerteknik har vi utarbetat SP-metod 2171 för utvärdering av beständighet hos märkhylsor med avseende på livslängd, kemikaliebeständighet och hanterbarhet.

Metoden kan även användas vid provning av andra typer av märksystem för kablage.

Värmekabel

Vissa typer av värmekablar används som frostskydd i vattenledningar. En viktig egenskap i detta fall är då mantelmaterialets ofarlighet ur hälsosynpunkt, och att därmed inga förändringar görs av en godkänd materialkvalitet. En typgodkänd produkt finns idag på den svenska marknaden, och SP utför regelbundna kontroller av kabelmantelns materialsammansättning.

Standardisering

Vi deltar aktivt i såväl nationellt som internationellt standardiseringsarbete på fordonskabelområdet. Detta ger oss en god kontakt med branschen och medför dessutom att vi tidigt känner till nya provningsmetoder. Det innebär även att vi kan hjälpa fordons- och ledningstillverkare att vara uppdaterade på kommande standarder för att i ett tidigt skede kunna anpassa sina egna normer och produkter till kommande ändringar.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Projektet Cemac II

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Anneli Buren

Tel: 010-516 53 55

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.