ConeTools

ConeTools - Utvecklingsverktyg för Euroklassificering.

ConeTools är en av flera flamspridningsmodeller som vi har utvecklat. ConeTools förutser resultat och Euroklass för ytskikt i SBI eller Room/Corner Test med hjälp av försök i liten skala i konkalorimetern till låg kostnad och med liten materialåtgång. Av denna anledning är ConeTools ett utmärkt verktyg för utveckling och kvalitetskontroll av produkter. Detta innebär också sänkta produktionskostnader.

ConeTools - Din länk mellan konen och SBI eller Room/Corner Test
   

  


Exempel på en SBI-simulering med hjälp av ConeTools.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Maria Hjohlman

Tel: 010-516 51 99

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.