TASEF

TASEF - Datakod för att beräkna temperaturer i brandutsatta konstruktioner. Mer information finns på engelska.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Michael Försth

Tel: 010-516 52 33

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.