Kalibrering av flödesmätare för vätska

Varje typ av flödesmätare kräver sin egen speciella kalibreringsmetod och utrustning. Frågor att ställa sig inför valet är bland annat

  • vilken typ av mätare har jag (upplösning, utsignal, integreringstid etc)
  • vilken typ av vätska använder jag (densitet, viskositet, aggressivitet, temperatur, tryck etc)
  • hur använder jag mätaren (kontinuerlig drift, dosering, installation etc)
  • vilken noggrannhet behövs (vilken mätosäkerhet kan accepteras)

Vid kalibreringen är det viktigt att den utsignal (t.ex. pulser, ström eller display/räkneverk) som används normalt, också är den som kalibreras. Utsignaler kan gå via separata förstärkare, omvandlare och ha olika tidskonstant och nollpunktsundertryckning. Detta innebär att mätaren kan ha olika felvisning på olika signalutgångar.

Intervalltid

Kalibreringar bör utföras regelbundet och med en frekvens som väljs med hänsyn till den mätosäkerhet som eftersträvas. Mätare "driver" nämligen med tiden. Faktorer som påverkar hur mycket mätaren driver kan vara driftsmiljö, medium, typ av mätare och hur ofta den används.

Kalibrering i lab

För att kunna möta de olika behoven av kalibrering har vi i volymlaboratoriet byggt upp kalibreringsresurser i form av ett tiotal olika typer av mätutrustningar, varav flera är helt eller delvis egenutvecklade. Läs mer...

Kalibrering i fält

Ibland uppnås bäst resultat om man kan kalibrera på plats, utan att flytta mätaren från sin ordinarie plats. Kalibreringen kan då ta hänsyn till sådana felkällor som exempelvis installation, flödesprofil, signalbehandling och kringutrustning utgör.Läs mer...

Kalibrering av gasflöde

Vi utför ackrediterad kalibrering på de flesta luftflödesmätare (även gasur) i området 0,11 dm³/minut upp till 2,4 m³/s vid atmosfärstryck.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

EnergidistributionEnergiomvandlingTjänster för processindustrinVärmemätare

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Per Wennergren

Tel: 010-516 54 67

Kerstin Mattiasson

Tel: 010-516 53 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.