Kalibreringstjänster

RISE kalibreringstjänster täcker i stort sett alla kalibreringsbehov inom alla teknikområden. Genom att kalibrera dina mätinstrument hos oss blir den nödvändiga spårbarheten garanterad. Vi ger dig också nära tillgång till mätteknisk kompetens inom de olika teknikområdena.
Välkommen att kontakta oss angående kalibreringSäkra din mättekniska spårbarhet

RISE har hela den spårbarhetskedja som moderna kvalitetssystem kräver vid kalibrering av mätinstrument. Vi medverkar i den löpande utvecklingen av ny mätteknik från grunden och deltar i internationella jämförelsemätningar. Detta säkrar spårbarheten från de nationella normalerna eller referenserna till dina mätningar – allt under samma tak.

Hos RISE eller ute i fält

Kalibreringarna utförs antingen av RISE riksmätplatser eller ackrediterade mätplatser. Vi kan också utföra kalibreringar på plats hos dig.

Strategisk kalibrering

Samordna alla dina kalibreringa till en enda leverantör. Detta bidrar till en överblick av de egna kalibreringsbehoven, kortare ledtider och lägre kostnader. Läs mer...

RISE Kalibrering - webbplatsen för dina mätdon

RISE Kalibrering ger dig kontroll över dina mätdon.Läs mer...

CFI – Centre for Intercomparisons

Jämförelsemätningar är ett mycket effektivt verktyg för laboratorier för att visa att de har bra, korrekta och kvalitetssäkrade mätresultat.Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Huvudansvariga Kalibrering
Lisbeth Neugebauer

Tel: 010-516 53 69

Azra Hajradinovic

Tel: 010-516 54 69

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.