Luft och luftfuktighet

Vi utför kalibreringar av lufthastighet, låga lufttryck, luftflöden och luftfuktighet. Inom dessa områden är vi också ett ackrediterat kalibreringslaboratorium. Luft finns alltid omkring oss. Om du behöver veta luftens specifika tillstånd vid ett givet tillfälle har RISE avancerade resurser för att kalibrera luftens alla storheter och alla marknadens givare. 

Kalibrering av gasflöde

Vi utför ackrediterad kalibrering på de flesta luftflödesmätare (även gasur) i området 0,11 dm³/minut upp till 2,4 m³/s vid atmosfärstryck.Läs mer...

Kalibrering av lufthastighet

Vi utför ackrediterad kalibrering av lufthastighet i området 0,1 – 35 m/s.Läs mer...

Kalibrering av luftfuktighet

Vi kalibrerar luftfuktighet upp till 95%-rh Daggpunkt mellan -17 och +60°C Läs mer...

Kalibrering av differenstryck

Vi utför ackrediterad kalibrering av differenstryckgivare i differenstrycksområdet ± 20 000 Pa (±20 kPa, ±200 hPa, ±200 mbar).Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering av gasflöde

Kontaktpersoner

Per Jacobsson

Tel: 010-516 56 63

Harriet Standar

Tel: 010-516 51 87

Gunilla Karlsson

Tel: 010-516 55 03

Torbjörn Eliasson

Tel: 010-516 55 28

Lorena König

Tel: 010-516 59 51

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.