Elektricitet

Pålitliga mätresultat får du genom att återkommande kalibrera dina mätinstrument hos oss. Vi är specialister på elektrisk mätteknik, inte enbart kalibrering, och kan därför hjälpa dig med alla typer av mättekniska frågor.
Elektricitet kan inte hanteras utan mätning

Inom elektricitetstillämpningar spelar mätteknik en mycket central roll. Det är så gott som omöjligt att bestämma egenskaper eller hitta fel hos en elektrisk krets utan hjälp av mätning. På samma sätt är det omöjligt att bedöma felvisning och mätosäkerhet hos ett elektriskt mätinstrument utan att jämföra mot ett annat mätinstrument med högre noggrannhet, dvs genom återkommande kalibrering.

Elektrisk mätteknik har många tillämpningar

Elektriska mätinstrument utformas ofta som så kallade multifunktionsinstrument. Exempelvis en multimeter mäter åtminstone spänning, ström och resistans. Även mätinstrument för icke-elektriska storheter är ofta baserade på delvis elektriska mätmetoder. I elkraftsammanhang är energiomvandling central och här krävs mätningar för att relatera elektriska storheter till temperatur, ljusstyrka, kraft, vridmoment osv.

Vi kan kalibrera det mesta

Vår kalibreringsverksamhet är mycket bred och täcker de flesta aspekter som beskrivs ovan. Hittar du inte det du söker på vår hemsida bör du därför ta kontakt med oss. Vi kan ofta anpassa våra tjänster för att passa just dina behov.

Kalibrering av resistans

RISE kalibrerar resistansnormaler samt olika typer av instrument, exempelvis kalibratorer, multimetrar och LCR-metrar samt vissa typer av temperaturmätinstrument.Läs mer...

Elektricitet- Fältkalibrering

Fälkalibreringen kalibrerar multimetrar, strömtänger och allehanda instrument för mätning av elstorheter.Läs mer...

Högspänningsteknik

Verksamheten omfattar mätning vid höga strömmar och spänningar.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Elektricitet- FältkalibreringKalibrering av antennerKalibrering av nätanalysator

Kontaktpersoner

Valter Tarasso

Tel: 010-516 54 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.