Kraft och vridmoment

Vi kalibrerar dina kraft- och momentmätdon antingen i vårt laboratorie på RISE eller på plats hos dig. För att veta hur noggrant du mäter med dina instrument och givare måste du kalibrera din utrustning mot spårbara referenser. Vi erbjuder ackrediterad kalibrering med rätt noggrannhet för dina behov.

Kalibrering av kraft- och momentgivare

Vi kalibrerar alla tänkbara kraft- och momentgivare som t.ex. lastceller, dynamometrar och krockgivare, men även kompletta mätsystem samt givare inbyggda i olika typer av belastningsmaskiner. Dessutom kalibrerar vi olika typer av vågar, t.ex. fjädervågar och kranvågar.

Kalibrering på labb eller i fält

Vi utför kalibreringar dels i vårt laboratorium på RISE, men även i fält, på plats ute hos våra kunder. I fält kalibrerar vi t.ex. drag- och tryckprovningsmaskiner för material- eller betongprovning, men även enklare mätdon som momentnycklar.

Förutom kraft- och momentkalibrering erbjuder vi även kalibrering av andra provningsmaskiner som hårdhetsprovningsmaskiner och charpyhejare.

Klassning

För kraftgivare och belastningsmaskiner erbjuder vi klassning mot aktuell standard.

Mätområde för kalibrering av kraft och moment
  • Kraftgivare - tryck 1 N till 6 MN
  • Kraftgivare - drag 1 N till 1 MN
  • Belastningsmaskiner Upp till 18 MN
  • Momentgivare 0,1 Nm till 2500 Nm

Spårbarhet och mätkvalitet

Som riksmätplats för kraft ansvarar vi för den primära svenska referensen för kraft med spårbarhet till riksmätplatsen för massa och för tyngdacceleration till Lantmäteriet. Därmed förfogar vi över hela den spårbarhetskedja som moderna kvalitetssystem kräver och vi kan därmed garantera högsta kvalitet vid kalibrering av normaler och instrument.

Moment - Fältkalibrering

Fältkalibreringen kalibrerar alla typer av momentnycklar.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.