Längd och Geometri

Vi kalibrerar ett stort antal olika typer av normaler och instrument för längd och dess härledda storheter, t.ex. passbitar, tolkar, måttband, skalor, vinkelmätdon, ytjämnhetsnormaler och laserinterferometrar.

Vi kalibrerar det mesta som beskriver form, riktning, läge eller ytegenskaper. Exempel på sådana är planhet, rundhet, parallellitet, vinkel, position, koncentricitet, spårdjup och ytjämnhet. 

Mobil utrustning för produktionsutrustningar

Med vår mobila utrustning kan vi även utföra kalibreringsuppdrag på plats hos er. Vi kalibrerar mätbänkar, mätmikroskop, profilprojektorer, mätfixturer, koordinatmätmaskiner och många andra produktionsutrustningar.

Längd - Fältkalibrering

Fältkalibreringen kalibrerar skjutmått, mikrometrar, invändiga mikrometrar, vippindikatorer, mätklockor samt diverse andra mätdon för längdmätning.Läs mer...

Kalibrering av cisterner/tankar

Tankar används ofta som mätinstrument vid handel med exempelvis petroleumprodukter. Använder man sig av nominell area i en tank (t.ex. från en ritning) kan man dock missa med en eller till och med fler procent. Läs mer...

Kalibrering av passbitar

Vi erbjuder kalibrering av passbitar genom mekanisk eller interferometrisk kalibrering. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.