Fotometri och radiometri

Vi utför kalibrerar, mätningar och utvärderingar inom det optiska våglängdsområdet, d.v.s. ultraviolett, synligt och infrarött. Våra metoder grundar sig i internationella standarder då sådana finns, men vi kompletterar med egna väldokumenterade metoder då alternativ saknas.
Fotometri

Fotometri innebär mätning av ljus baserat på hur det mänskliga ögat upplever ljusstyrkan. I mätningarna ingår därför en viktning, utefter en modell av ögats känslighet.

Vi kalibrerar fotometri-utrustning och tillhörande normaler, såsom spektrofotometer, kolorimeter och CCSII keramikplattor. Storheter som uppmäts är bl.a. ljusflöde, illuminans och ljusstyrka.

Radiometri

Radiometri omfattar mätningar av elektromagnetisk strålning, såsom t.ex. ljus. Vi utför radiometriska mätningar i våglängder från UV till infrarött, och kalibrerar utrustning såsom spektroradiometer, ljuskällor, våglängsmätare och detektorer, både för öppen strålgång och kopplat genom fiber. Storheter som uppmäts är bl.a. strålningsenergi, radians och intensitet.

Utveckling 

Vår verksamhet inom fotometri och radiometri utvecklas kontinuerligt genom ett ständigt pågående arbete med forskning och innovationer. Denna utförs till stor del av externa uppdrag från forskningsfinansiärer likaväl som i formen av kunduppdrag. Genom att ha ett nära samarbete mellan forskning, utveckling och kalibrering säkerställs att tjänsterna ligger i teknikens framkant.
 

Kalibrering av fiberoptisk mätutrustning

Vi utvärderar komponenter och instrument i fiberoptiska system.Läs mer...

Kalibrering av lasereffektmätare

Vi är ackrediterat laboratorium för lasermätningar och utför bland annat säkerhetsmätningar, utmärkningar av säkerhetsavstånd och kalibrering av lasereffektmätare. Läs mer...

Kalibrering av fotometri-utrustning

RISE erbjuder spårbar kalibrering av absorbansnormaler och våglängdsnormaler.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.