Vägning och densitet

Vi kalibrerar dina vikter och vågar men även densitet och densitetsmätare. För att du skall ha kontroll över att dina vågar väger rätt så erbjuder vi kalibrering av vikter med rätt noggrannhet enligt dina behov och med kort leveranstid.
Kalibrering av vikter

Vi kalibrerar vikter med nominell massa mellan 1 mg och 5000 kg i viktklasserna E1 - M3 enligt OIML. Vikter i klass M1 - M3 kan vi även kalibrera på plats hos dig.

Vi erbjuder även verifiering av vikter vilket ger en komplett kvalitetsbild av dina vikter inklusive magnetism, densitet och ytfinish.

Kalibrering av vågar

Antingen du använder resultaten från din våg för processtyrning eller för handel finns det vinster i att ha kunskap om hur rätt din våg väger. Använder du dina vägningsresultat i din processtyrning så får du med god kontroll över din vägning bättre kontroll över din process vilket ger jämnare och högre kvalitet på din slutprodukt. Använder du istället dina vägningsresultat som faktureringsunderlag riskerar du inte att fakturera din kund fel.

Vi kalibrerar många olika typer av vågar, tex automatiska vågar, laboratorievågar, butiksvågar, industrivågar, fordonsvågar, bandvågar mm. Hör av dig till oss vilken våg du än behöver få kalibrerad.

Densitetsbestämning

Förutom densitetsbestämning av noggranna referensvikter utför vi även densitetsbestämning av andra fasta kroppar och vätskor. Dessutom kalibrerar vi instrument för densitetsbestämning, tex densitetsmätare, pyknometrar, hydrometrar och areometrar.

Spårbarhet och mätkvalitet

Som riksmätplats för massa ansvarar vi för den svenska normalen för massa, rikskilot. Därmed förfogar vi över hela den spårbarhetskedja som moderna kvalitetssystem kräver och vi kan därmed garantera högsta kvalitet vid kalibrering av normaler och instrument.

Provning och utvärdering av butiksvågar

RISE utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av butiksvågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar. Läs mer...

Kalibrering och återkommande kontroll av automatiska vågar

Vi har möjlighet att hjälpa dig med de flesta typer av dessa vågar.Läs mer...

Kalibrering av vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera era vikter och att kontrollera toleransklass. Läs mer...

Fordonsvågar

Automatiska dynamiska vågar för landsvägsfordon. RISE utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av fordonsvågar. Läs mer...

Järnvägsvågar

Vägning av järnvägsvagnar sker med hjälp av en dynamisk våg som vagnarna i låg fart passerar. Vi utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av bandvågar. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering - DensitetKalibrering av vikter

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

Eddie Hasth

Tel: 010-516 61 26

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.