Tryck och vakuum

Vi kalibrerar alla typer av tryck- och vakuuminstrument och garanterar den nödvändiga spårbarheten. Noggranna instrument och givare är nödvändigt för god säkerhet och för tid- och kostnadsbesparingar.

Kalibrering av tryckinstrument är nödvändigt för att uppfylla olika säkerhetskrav, både lagkrav och rent personella krav. Dessutom kan stora kostnadsbesparingar göras t.ex. spara tid genom att pumpprocesser kan kortas ner eller för att snabbt detektera läckor.

Spårbarhetskedjan

SP har hela den spårbarhetskedja som moderna kvalitetssystem kräver vid kalibrering av mätinstrument. Vi kalibrerar allt från vakuum till mycket höga tryck med olika noggrannhet.

Tryckvågar och våra primärsystem för vakuum är högst upp i spårbarhetskedjan och används för att göra de allra noggrannaste mätningarna.

För lägre krav på noggrannhet

För vanliga manometrar (”klockor” eller digitala tryckmätare) med lägre krav på noggrannhet, så har vi även metoder och utrustning för det.

Kalibreringsomfång

Gäller gauge, differentiellt och absolut.

 Gas   0 till 40 MPa   (0 – 400 bar)
 Olja    0,5 till 500 MPa  (5 – 5000 bar)
 Vakuum    I hela vakuumområdet ner till 1E-6 Pa  (1E-8 mbar) 

 

Mobil kalibreringsutrustning

Vi har även en mobil kalibreringsutrustning som gör att vi kan lösa ditt kalibreringsbehov på plats hos dig.

Kalibrering av tryckvågar

Tryckvågar är den mest stabila och linjära utrustningen som finns för att mäta tryck. Läs mer...

Kalibrering av vakuummetrar

Kalibrering av vakuummetrar är ett enkelt sätt att ha kontroll på vakuumkvaliteten. Läs mer...

Tryck - Fältkalibrering

Vår mobila kalibreringsutrustning gör att vi kan lösa ditt kalibreringsbehov på plats hos dig. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Dynamiska tryckmätningar

Se även

Utbildningar inom tryck och vakuumDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Fredrik Arrhén

Tel: 010-516 56 24

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.